تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۱ شهریور ۹۶.::. ساعت : ۱۰:۵۰ ق.ظ
فاقددیدگاه

غزل ??((( زیتون))?? – اسماعیل غروی منجیلی

این مطلب در 24 ساعت اخیر 2 بار بازدید شده

??((( زیتون))??

شاخه ی زیتون نگر٬ وه چه شده جلوه گر
کایدت آن در نظر٬ برگ به برگش گهر
چادر سیمش به سر٬ روی زمین فرش زر
داده خیال سفر٬ باد به برگش چو پر
ناز نسیم سحر٬ شاخه کند عشوه گر
شاخه ی رقصان تر٬ دل برد از رهگذر
از نک کفتر به در٬ شاخه تکاند کمر
آیت صلحش خبر٬ میدهد از مرگ شر
مست رخش شب قمر٬ پا نشناسد ز سر
مهر بپاشد سحر٬ از سر گرمی شرر
شد ز خدا این قدر٬ ذره ای از این شجر
ساقه و برگ و ثمر٬ هیچ نگردد هدر
میوه ی سبزش به بر٬ پروردش تیره تر
شافی رنج جگر٬ شاهد باغ این ثمر
کرده شجر بارور٬ تلخی ی زیتون شکر
رنج کف برزگر٬ شیره ی جان پدر
گرز کتر *الحذر٬ بر سر زیتون مبر
زانکه چو ضرب تبر٬ زخمه فزاید ضرر
مفت گنه را نخر٬ بد مگزین و بتر
آیه نخواندی مگر٬ شاخ بهشت و خطر
گر بگشایی بصر ٬ چشم دل و چشم سر
بر تو نماید هنر٬ معجز صاحب اثر
باز بخوان ای بشر ٬ سوره ی قرآن ز بر
ذکر خدا در سور٬ با قسمی زین شجر
والتین والزیتون

اسماعیل غروی منجیلی
الف غم. منجیل
*کتر: چوب بلندی که گاه بعضی ها برای چیدن زیتون سهوا به شاخه ها می کوبندkotar

دیدگاه خود را به ما بگویید.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A