ایثارگران بدانند؛ رزمندگان در مصوبات اخیر مجلس(۵)

ایثارگران بدانند؛ رزمندگان در مصوبات اخیر مجلس(۵)

همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول این سهمیه می‌شوند. با این اصلاحیه مجموع سهمیه ایثارگران در آزمون دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به ۳۰درصد افزایش می‌یابد.

برابر تبصره ذیل بند(الف) چنانچه سهمیه ۲۵درصد ایثارگران مشمول ماده۷۰ قانون جامع و اصلاحات بعدی آن تکمیل نشود، همسران و فرزندان رزمندگان می‌توانند از مانده ظرفیت مازاد بر ۵درصد سهمیه اختصاصی استفاده کنند.

براساس بند(پ) ماده ۹۰قانون برنامه ششم توسعه، رزندگان با ۶ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و شرایط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام یا موافقت با انتقال از دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی با دارا بودن شرایط علمی لازم، مشمول سهمیه ۲۰درصد جذب اعضای هیات علمی می‌شوند.

این قبیل افراد از ابتدا به صورت عضو هیات علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی استخدام می‌شوند. احکام و امتیازات فوق شامل اعضای هیات علمی فعلی نیز می‌شود. بازنشستگی این افراد با ۳۵سال خدمت و حداقل ۶۵سال سن خواهد بود و در صورت تمایل می‌توانند پس از اتمام ۳۰سال خدمت یا حداکثر ۶۰سال سن بازنشسته شوند.

از نکات مهم در مصوبه قانون برنامه ششم برای بهره‌مندی از امتیازات درنظر گرفته‌شده این است که، مشمولین این قانون نباید دارای محکومیت موثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵/۳/۲ باشند. برابر ماده۳۳ قانون احکام دائمی قوانین برنامه‌های توسعه کشور، تبصره۲ صدر بند۳ ماده۴۵ قانون وظیفه عمومی اصلاح و ۳۰ماه سابقه حضور در جبهه برای معافیت فرزندان رزمندگان، به ۱۲ماه سابقه حضور در جبهه کاهش یافته است. این مصوبه در صورت تایید فرماندهی کل قوا اجرایی خواهد شد. با اجرایی‌شدن این مصوبه، به ازای هر ۱۲ماه سابقه جبهه، یکی از فرزندان رزمندگان از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شود.

براساس بند ب تبصره۱۱ قانون بودجه سال۹۶ کشور، به دولت اجازه داده شده است نسبت به دریافت جریمه مدت‌زمان غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ۸سال غیبت دارند، اقدام و آنان را از خدمت معاف کند.

در ردیف۵ این بند آمده است: فرزندان ایثارگران مشمول ماده۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده، مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال ۵۰درصد تخفیف می‌شوند.

نظر به اینکه رزمندگان با ۳۰ماه سابقه حضور در جبهه مشمول ماده ۴۵قانون خدمت وظیفه عمومی می‌باشند با دارابودن شرایط زیر از این مصوبه قانونی برخوردار می‌شوند:
۱- معافیت فرزندان آنان به ازای هر ۳۰ماه خدمت مانع از بهره‌مندی سایر فرزندان از این مصوبه نمی‌باشد.
۲- محدودیت در تعداد فرزندان برای بهره‌مندی از این مصوبه وجود ندارد.
۳- فرزندان برای برخورداری از این تسهیلات قانونی نباید غیبت داشته باشند.
۴- رزمنده باید خدمت وظیفه عمومی را انجام داده باشد.
۵- فرزندان با هر مقطع تحصیلی مشمول ردیف اول جدول خواهند بود.
۶- میزان پرداخت مبلغ ردیف اول جدول یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان می‌باشد.
۷- با تعیین ۵۰درصد تخفیف ردیف اول جدول، به ازای هر فرزند مبلغ ۵۰میلیون ریال معادل ۵میلیون تومان پرداخت می‌شود.

با عنایت به اینکه قوانینی که در این ۵شماره به تشریح آن پرداخته‌ایم باید از ابتدای سال۹۶ اجرایی شود، لکن همچنان مقدمات لازم برای اجرای آن توسط نهادهای ذی‌ربط پیش‌بینی نشده است و نمایندگان مجلس به‌دفعات تذکرات لازم را برای اجرایی شدن این قوانین به مسئولان داده‌اند. شایسته است مسئولان اجرایی پاسخگوی این تاخیر در اجرای قوانین حمایت از ایثارگران باشند و تمهیدات لازم را برای تسریع در اجرای آن پیش‌بینی کنند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *