مشاهده مطلب

تصاویری از برف دیروز و امروز در شهر

تصاویر ارسالی بازدیدکنندگان

تصاویری از برف امروز در شهر منجیل که توسط بازدیدکنندگان کانال تلگرامی ارسال شده است.
جهت دیدن تصاویر بیشتر به کانال تلگرامی ما به آدرس

    https://telegram.me/manjilkhabar
مراجعه نمائید.

%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c %d8%af%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1 %d8%b9%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b6%d8%a7 %d9%82%d9%86%d8%af%db%8c%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86 %d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86 %d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c %d9%85%d9%87%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c %d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c1

 برچسب ها : ، ،

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.