مشاهده مطلب

      ۰۲ آذر ۱۳۹۵      ۰             389327      اثار شما, اخبار منجیل, تصاویر ارسالی شما, دین و مذهب, عکس, گالری تصاویر, مذهبی  

تصاویری از مراسم اربعین در کربلا – تصاویر ارسالی آقای قربانعلی رضایی
%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b1 %da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b11 %da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b12 %da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b13 %da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b14 %da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b15 %da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b16 %da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b17 %da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b18 %da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b19 %da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b110

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.